Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі дошкільної освіти «Яслах-садку №21 «Веселка »

Установочные и нормативно-правовые документы

                                                                  Положення

про внутрішню систему забезпечення якості освіти в

закладі дошкільної освіти «Яслах-садку №21     «Веселка »

Маріупольської міської ради Донецької області»

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в КДНЗ № 21 «Веселка» розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 41 «Система забезпечення якості освіти» Закону України  від 05 вересня 2017 року № 2145 – VІІІ «Про освіту», Закону України від 06.09.2018 «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Статуту закладу та регламентує систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти (систему внутрішнього забезпечення якості, далі ЗЯО) у закладі дошкільної освіти № 21 «Веселка» .           

            Згідно з Законом України «Про освіту» система внутрішнього забезпечення якості освіти в КДНЗ №    21 передбачає здійснення таких процедур, принципів заходів:

– визначення принципів та процедур забезпечення якості освіти;

– здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

– щорічне оцінювання здобувачів освіти, загальне оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання здобувачів освіти;

– забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі інклюзивного навчання;

– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом, закладом освіти;

– забезпечення публічності інформації про освітні програми;

– забезпечення ефективної системи академічної доброчесності.

– оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

- оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти.

Колегіальним органом управління КДНЗ № 21, який визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості  освіти, є педагогічна рада.

Моніторинг системи внутрішнього забезпечення якості здійснюється адміністрацією закладу.

1.2. Система внутрішнього забезпечення якості освіти це діяльність з інформаційного забезпечення управління освітньою організацією, заснованою на систематичному аналізі якості реалізації освітньої діяльності, його ресурсного забезпечення та його результатів.

1.3. Положення поширюється на діяльність всіх педагогічних працівників, що здійснюють освітню діяльність, в тому числі педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом.

1.4. Дошкільний навчальний заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами до яких відносяться:

1) заклад освіти - юридична особа публічного чи приватного права, основним видом діяльності якої є освітня діяльність;

2)  засновник закладу освіти -  Маріупольська міська рада в Донецькій області;

3)  здобувачі освіти -  вихованці, що здобувають освіту;

4) індивідуальна програма розвитку - документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов'язковим залученням батьків дитини з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання;

5) інклюзивне навчання - система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах толерантності, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників; 

https://docs.google.com/document/d/1Y34m0yvDrlVFogsOwWz4bw9PsoG4BpEPaF0b2HjJ5d4/edit?usp=sharingВсе материалы   Установчі та нормативно-правові документи
Разработка сайта: Little.com.ua