Умови доступності ЗДО для осіб з особливими освітніми потребами дітей з порушенням зору.

Установочные и нормативно-правовые документы

В нашому дошкільному закладі створені доступні умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами порушення зору.

Матеріально-технічна база:

Кабінет дефетолога

Кабінет психолога

Музична і спортивна зала

Сенсорна кімната

     Физіо кабінет   укомплектований апаратами для лікування дітей з порушенням зору.

      Усі основні приміщення закладу мають природне освітлення.. При оздоблені приміщень враховано такі вимоги: стіни світлих тонів; меблі, столи– кольору натурального дерева, стелі, двері, віконні рами – білі.

Розташування меблів і обладнання, декоративних рослин сприяє максимальному використанню денного світла і рівномірному освітленню приміщень.

      З вересня по травень у приміщеннях рівень освітлення підвищується за допомогою штучного освітлення – люмінесцентних ламп. У закладі дотримується повітряно – тепловий режим.

      Приміщення  обладнані системами центрального опалення та вентиляції, що забезпечують сприятливі мікрокліматичні умови внутрішнього середовища. Чистота повітря у закладі забезпечується регулярністю вологого прибирання, використанням всіх видів провітрювання (наскрізне, кутове, однобічне).

       Всі меблі групових кімнат відповідають віковим та морфофункціональним особливостям дітей, враховується специфіка освітнього процесу.

       Присадова на території підтримуються в належному стані.

 Територія, будівлі, приміщення належно художньо-естетично оформлені.

Заклад повністю забезпечений необхідними навчальними площами.

       Організація освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання і виховання  дітей з порушенням зору обумовлює створення в дошкільних навчальних закладах наступних спеціальних умов:

1.Створення корекційно-розвиткового, предметно-просторового та соціального середовища з метою стимулювання емоційного, сенсорного, моторного і когнітивного розвитку дітей з особливостями з порушенням зору у відповідності до їх потреб.

2.Створення оптимального навчального середовища, відповідно до можливостей дітей з особливостями психофізичного розвитку, що досягається забезпеченням дошкільних навчальних закладів відповідними навчально-розвитковими виданнями, іграшками, іграми, аудіо-відео апаратурою, необхідними дидактичними засобами.

3.Організація соціальної взаємодії направленої на гармонізацію дитячих взаємовідносин.

4.Надання корекційно-педагогічної допомоги дітям з особливостями потребами з порушенням зору.

5.Створення безбар’єрного середовища для навчання дітей з порушеннями зору.                                                                                                                             

 

 

Все материалы   Установчі та нормативно-правові документи
Разработка сайта: Little.com.ua