Медико – профілактична робота в ДНЗ №21

Стратегия развития и управление

     В ДНЗ „Веселка ” є медичний блок, який складається з медичної  кімнати та ізолятора, є процедурна кімната.

 

Медико-профілактична робота проводиться згідно річного плану, який складається медсестрою, план затверджується завідувачем ДНЗ.  п 6.4  Медична робота  в ДНЗ.

Диспансерний огляд дітей, які знаходяться на обліку проводиться у дитячий поліклініці дільничним педіатром. У ДНЗ організовується поглиблений огляд дітей які йдуть до школи.

Профілактичне щеплення проводиться згідно з наказом „Про порядок профілактичних щеплень в Україні”, де затверджені: календар профілактичних щеплень, положення про організацію і проведення профілактичних щеплень. Профілактичні щеплення плануються відповідно до віку дітей на рік, місяць. Звіт про проведення профілактичних щеплень та їх аналіз систематично передаються в дитячу поліклініку.

З профілактичною метою, планомірно, проводяться огляди дітей на педикульоз та коросту, грибкові захворювання та інші захворювання шкіри. Старша медична сестра проводить такий огляд 1 раз на тиждень та контролює щоденні огляди, що проводяться вихователями вікових груп та веде записи в Журналі оглядів на педикульоз, коросту та інші захворювання шкіри.

Планомірно проводяться антропометричні виміри і оцінка фізичного розвитку дітей. Огляд дітей на педикульоз проводиться щоденно вихователями ясельних та дошкільних груп. Контроль здійснює медична сестра. 

Облік захворюваності в закладі проводиться на підставі довідок лікаря про захворювання дитини та статистичних талонів дитячої поліклініки. В Журналах соматичних захворювань, інфекційних захворювань, медичних картках дітей ведуться записи з огляду на час відсутності дитини в ДНЗ. Медсестрою проводиться постійний контроль за захворюваністю дітей про що складаються місячні, квартальні та річні висновки.

Медична сестра проводить санітарно – просвітницьку роботу, форми й теми різноманітні, відображають актуальні проблеми. Проводяться бесіди, консультації, виступи на педрадах, батьківських зборах. Ця інформація висвітлена в Журналі обліку з гігієнічного виховання, куточках для батьків, санбюлетні.

Медична сестра щоденно обстежує санітарний стан приміщень та прилеглої території. 

Медичні огляди працівниками проходяться вчасно, старша медична сестра веде контроль за проходженням медоглядів та фіксує результати у Журнал проходження медоглядів працівниками.

У дошкільному закладі систематично ведеться відповідна медична документація старшою медичною сестрою, контролюється завідувачем ДНЗ..

Терміни подачі звітів та звітної документації  не порушуються, проводяться своєчасно та достовірно.

     Види профілактичної роботи


Види роботи

Зміст роботи

1

Вправи для профілактиці зору (постійно)

Гімнастика для глаз,

Вправи на зорову корекцію

Впраи для профілактики втомлюваності зору

Вправи для активізації роботи м'язів очей

Профілактична робота  за допомогою модулей

Профілактичні огляди окулістом

2

Профілактика респіраторних захворювань  (систематично)

Полоскання горла. Вітамінізація 3-х блюд. Точковий масаж.

Квартування приміщень днз.

Загартовувальні процедури. Випуск санбюлетнів

3

Масаж (за потребою)

Різновиди масажів. Самомасаж: профілактичний – на період піку інфекційних хвороб, повсякденний – для підвищення загального тонусу.

4

Дихальна гімнастика  (за потребою)

Статичні й динамічні вправи зі зміною структури дихального циклу з подовженим видихом, з вимовлянням звуків на видиху, з видихом через одну ніздрю

 5

Психогімнастика  (за потребою)

Вправи-релаксації

Робота з громадськістю

1

Робота з батьками   (постійно)

Ознайомлення батьків із формами роботи з оздоровлення дітей вК ДНЗ та домашніх умовах:

·         висвітлення інформації в батьківських куточках;

·         тематичні батьківські збори;

·         консультації;

·         індивідуальні співбесіди;

·         залучення батьків до проведення фізкультурних свят та змагань.

Проведення пропаганди серед батьків щодо профілактики захворювань, організації здорового способу життя

2

Співпраця з мед закладами  (постійно)

Щорічний огляд дітей фахівцями.

Постійний контроль педіатра за дітьми, що знаходяться на диспансерному обліку

3

Пропагування здорового способу життя (постійно)

Висвітлення питань збереження та зміцнення здоров’я дітей в засобах масової інформації. Проведення оздоровчо-профілактичних заходів. Випуск санбюлетнів

4

Щеплення  (згідно з графіком щеплень)

Проводиться відповідно віку дітей та графіку щеплень

5

Обстеження дітей на ентеробіоз та гельмінти

Проводиться 1 раз на рік

Харчування

1

Організація харчування  (постійно)

Контроль за якістю приготування їжі.

Контроль за якістю продуктів

Контроль за виконанням норм харчування

Широке використання лікувальних можливостей часнику, цибулі, меду, цитрусових,  кураги, ізюму тощо.

Забезпечення оптимальної калорійності збалансованого харчування

2

Дотримання санітарних норм  (постійно)

Чітке дотримання санітарно-гігієнічних норм.

Дотримання теплового режиму провітрювання

Медично-профілактична робота

1

Медичний супровід дітей  (старша медсестра)

Виявлення стану здоров’я і фізкультурної групи кожної дитини (на початку року)

Регулярний медичний контроль за станом здоров’я дітей.

Виховання у дітей позитивного ставлення до антропометрії, медичних обстежень, профілактичних щеплень.

Дотримання адаптаційного періоду після перенесеної хвороби.

Роз’яснювальна робота серед дітей про необхідність дотримання правил запобігання травматизму та про надання першої медичної допомоги

 Поради в розділе  "Рекомендації медробітник"

Все материалы  
Разработка сайта: Little.com.ua