Цільова програма розвитку

Стратегия развития и управление

Цільова програма розвитку комунального дошкільного навчального закладу

№21 «Веселка»

Департаменту освіти Маріупольської

міської ради на 2016-2018 р.р.

 

Мета, завдання і принципи діяльності дошкільного закладу:

        дошкільний навчальний заклад бачить своєю головною метою забезпечення збалансованості співвідношення між фізичним, психічним, моральним, соціальним та інтелектуальним розвитком дитини та використання в  мультимедійних технологій в освітній діяльності ДНЗ.

       Виховання особистості на засадах дитиноцентризму, домогтись усвідомлення вихователями своєї соціальної місії, партнерської ролі в спілкуванні з дітьми. Забезпечення активної позиції учасників навчально-виховного пронесу до результатів своєї роботи, виховання компетентної соціально адаптованої особистості.

Основні завдання закладу:

 •  формування здорової, гармонійно розвиненої особистості, здатної до творчої самореалізації на основі гуманізації навчально-виховного процесу.

А саме:

 • створення комфортного психологічного середовища для дітей та дорослих;
 • організація особистісно-орієнтованого навчання та виховання з урахуванням індивідуальних можливостей дітей, вироблення умінь,  застосування здобутих знань, розвиток як особистості: що передбачає самореалізацію; саморозвиток, самовизначення дитини.
 • виховання дошкільників як громадян України, національно свідомої, життєво і соціально компетентної особистості;
 •  впровадження в систему навчально-виховного процесу інноваційних та використання  мультимедійних технологій,
 • оптимізація освітнього процесу на основі підвищення психодого-педагогічної компетентності вихователів, батьків вихованців;
 • створення єдиного освітнього простору «ДНЗ та родина»  з метою забезпечення гармонійного розвитку дітей;
 • зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільного закладу.
 • впровадження  наступності в роботі зі школою.
 • вдосконалення управління дошкільним закладом;

Завданнями методичної роботи в дитячому закладі:

 • Створення організаційно-педагогічних умов для впровадження в практику нового Державного стандарту дошкільної    освіти;
 • удосконалення форм роботи щодо запровадження нетрадиційних форм і методів організації навчання, передового педагогічного досвіду,  інноваційних та використання  мультимедійних технологій;
 • Формування національної свідомості, збалансованості співвідношення між фізичним, психічним, моральним, соціальним та інтелектуальним розвитком дитини;
 • Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ на курсах при  ІППО та у різних формах методичної роботи;
 • Розробка і впровадження авторських ігор, буклетів, презентацій для методичного забезпечення освітнього процесу  у ДНЗ;
 •  Участь у масових заходах (виставках, конкурсах професійної майстерності, конференціях, фестивалях, педагогічних читаннях);
 • Комплектування методичного кабінету дошкільного навчального закладу, забезпечення навчально-методичною літературою, періодичними фаховими виданнями, художніми творами для дітей тощо.
 •  Комплектування сенсорної  кімнати та спортивної зали;     
 •  Наступність у роботі  дошкільного закладу і школи;
 • Аналіз і перспективне прогнозування розвитку педагогічного колективу та кожного працівника зокрема, планування, організація, координація та облік роботи колективу. 

Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу

№21 «Веселка»

 

 •   Проведення капітального ремонту: кровлі будинку;
 •    Часткова заміна труб у подавальному приміщенні;
 •    Проведення благоустрою території закладу;
 •    Проведення косметичного ремонту: групи раннього віку №2,  молодшого віку №10, коридору ДНЗ;
 •     Модернізація матеріально-технічної бази (забезпечення меблями у групах раннього віку № 2, молодшій  групі №12,  
 •     м'яким інвентарем (постільна білизна),
 •    Ремонт та придбання комп’ютерної  техніки  та  орг. техніки у музичну залу.

 

Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

Заходи

          1.          Дотримання вимог колективіюго договору між адміністрацією закладу і профспілковим комітетом.

          2.        Виконання заходів щодо охорони праці.

          3.        Забезпечення відповідних матеріально-технічних і санітарно-побутових умов утримання приміщень закладу.

          4.        Надання матеріальної допомоги учасникам навчального процесу (згідно з колективним договором).

          5.        Забезпечення діяльності профспілкової ланки.

          6.        Організація діяльності колективу згідно з Типовими правилами внутрішнього розпорядку закладу освіт

          7.       Залучення батьків, громадськості до співробітництва і реалізації програми.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

 • забезпечити оновленя змісту дошкільної освіти; якість та доступність дошкільної освіти для кожної дитини відповідного віку;
 • створити позитивний імідж дошкільного закладу та умови для подальшого розвитку дошкільного навчального закладу;
 • задовольнити освітньо-культурні потреби дітей, а також потреби у самовизначенні і творчій самореалізації;
 • удосконалити систему перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів дошкільного навчального закладу, підняти престиж професії вихователя та підвищити їх професійну майстерність;
 • сприяти організації освітнього процесу з урахуванням сучасних досягнень науки, використання мультимедіа технологій в освітній діяльності ДНЗ;
 • сприяти активної участі батьків до формування освітньої політики закладу.
 • забезпечити дошкільний навчальний заклад належним навчально-методичним матеріалом, необхідним обладнанням, іншими засобами розвитку, навчання і виховання;
 • зміцнити матеріально-технічну базу дошкільного навчального закладу.

Все материалы  
Разработка сайта: Little.com.ua