Умови вступу в ДНЗ, для читання натисніть на заголовок

Умови вступу до ДНЗ

Умови вступу 

1. Дошкільний навчальний заклад у своєї  діяльності керується Конституцією України , Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Положенням та власним Статутом.

2. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви одного з батьків особисто або осіб, які їх замінюють. Прийом заяв про  зарахування дітей  здійснюється з використанням системи електронної реєстрації.     

  До заяви про зарахування  додаються: медична  довідка, разом з висновком про те, що дитина  може відвідувати заклад дошкільної освіти, свідоцтва про народження.

    Для зарахування  дитини до (спеціальних груп з порушенням зору) до заяви додається висновок  інклюзивна - ресурсного центру  про комплексну  психолого-педагогічну  оцінку дитини щодо виявлення особливостей розвитку

3. Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

4. Групи в  дошкільному навчальному закладе комплектуються за віковими ознаками, дитини,  яка зараховується  до групи, станом на 1 вересня повинно бути повних  (3, 4, 5) років.

5. Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку.

6. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форми власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх заміняють, а також у літній оздоровчий період

7. Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу може здійснюватися: за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров`я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;  у разі переведення до іншого закладу; у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців; у разі невідвідування дитиною закладу  протягом двох місяців підряд  упродовж навчального року без поважних причин.

8. Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб за 10 календарних днів.


Електрона  реєстрація  дітей в дошкільні навчальні заклади району.

  Нова система  блокчейн дозволить батькам реєструвати дитину через Інтернет та забезпечить можливість відстежувати рух електронної черги.

    Якщо Ви обрали заклад для Вашої дитини, Вам необхідно пройти on-line-реєстрацію дитини в дитячий сад на сайті - https://sadok.bloqly.com/#/

   Після реєстрації на сайті необхідно заповнити розділ з особистими даними і додати інформацію про дітей, потім подати заявку в необхідне установа.

   Вся інформація заповнюється українською мовою, в бланку необхідно вказати правильно вік дитини і номер групи (ясла до 3 років, молодша група від 3 до 4, середня від 4 до 5, старша з 5 до 6 років).

   Наявність в електроній черги дітей, які будуть відвідувати ДНЗ, є обов'язковою умовою зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.

        Сервіс дозволяє в режимі онлайн відстежити просування по черзі.

    Реєстрація проходить за технологією блокчейн, завдяки чому чергу неможливо змінити, підібрати або видалити.

 

 

 

 

 

Все материалы  
Разработка сайта: Little.com.ua